Datum vpisa subjekta v sodni register
11.10.2010

Matična številka
3828000000

Ident. št. za DDV in davčna številka
SI 15165612

Firma
FLAJŠAKER – HLEBEC, očesna optika, trgovina in turizem d.o.o.

Poslovni naslov
Kupšinci 47C, 9000 Murska Sobota

Pravnoorganizacijska oblika
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

Osnovni kapital
101.000,00 EUR